Archive for the ‘Zdrowie’ Category

5 Dec 2017

Biegi i wyścigi utrwaliły w całym globie ideę mety, jako wytęsknionego miejsca, do którego dążą mistrzowie. W lekkoatletyce oraz motoryzacji meta przeważnie oznaczono jest czarno-białą szachownicą lub ewentualnie czarną linią, która częstokroć stanowi również start. Bieg od startu do mety jest wobec tego nie jedynie terminem sportowym, ale coraz częściej meta ma wydźwięk nadzwyczaj metaforyczny. Zarówno politycy jak oraz biznesmeni również mają gdzieś w swoich planach oraz głowach postawioną metę, do której starają się dobiec jak najszybciej. Dla sportsmenów meta jest kluczową ideą przyświecającą im przez cały bieg. A im dłuższy on jest – np. maraton bądź też bieg na  [ Read More ]

Continue